Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Demonstrátori pályázat (2017. őszi szemeszter)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kedves Hallgatók!

Tanszékünk demonstrátori pályázatot hirdet. A demonstrátori pozíciót pályázat lehet elnyerni. 

Demonstrátornak az a hallgató jelölhető, aki a 2017. május 17. napjától hatályos Demonstrátori Szabályzatban foglalt feltételeknek mindenben megfelel.

A szabályzat a korábbiakhoz képest a 3.§ (2) pont e), f), g) bekezdésekben módosult az alábbiak szerint:

Demonstrátori megbízás adható azon hallgatónak, 

e) aki kari vagy országos diákköri pályamunkát készített és mutatott be. Az OTDK utáni első tavaszi félévben ez a feltétel teljesíthető a KTDK előírásainak megfelelő tanszéki, intézeti diákköri pályamunka elkészítésével és bemutatásával az előző őszi félév során.

f) aki vállalja, hogy kari vagy országos diákköri pályamunkát készít és mutat be demonstrátori megbízatásának félévében. Az OTDK utáni félévben ez a feltétel teljesíthető a KTDK előírásainak megfelelő tanszéki, intézeti diákköri pályamunka elkészítésével és bemutatásával. Amennyiben a demonstrátor nem teljesíti e vállalását, a következő félévre elesik a pályázás jogától. 

g) A pályázat elbírálásakor kötelező jelleggel előnyben részesül az a pályázó, aki már előadta és bemutatta TDK dolgozatát.

A szabályzat elérhető az alábbi linken:

http://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/dokumentumtar/szabalyzatok/javaslat_maj17_demonstratoriszabalyzat.pdf

Pályázat benyújtása a tanszéken, június 9-ig.