Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról 

 

Kapcsolódó: 

A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

KÉPGALÉRIA A DÖNTŐRŐL

Első forduló eredménye, továbbjutók névsora

 

Versenyfelhívás

Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

2017/18

 

A 2017/18-as tanévben is meghirdetjük a Pécsi Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt. A kompetenciafejlesztő művelődéstörténeti veresenyre az ókori görög és római kultúra iránt érdeklődő középiskolai diákok jelentkezését várjuk, valamint azokat a diákokat, akik latinul tanulnak.

 

Idén is három – a tavalyitól némileg eltérő - kategóriában lehet jelentkezni a versenyre.

 

1. Ókori blogger

2. HyperQuest vagy HyperQuest.LAT

3. Aenigmata Latina

 

1. versenykategória: Ókori blogger

 

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6–12. osztály, négyosztályos középiskola 9–12. osztály

 

Feladat: egy ókori ember nevében személyes hangú blogposztot kell írni. A versenyfordulón több személy közül lehet majd választani, illetve a konkrét témát is megadjuk. A zsűri az alapos tárgyi, történelmi ismereteket, valamint a képzelőerőt, a blogposzt érdekességét, színességét értékeli.

 

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, mobiltelefon, internet, stb.). A feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A felkészüléshez ajánlott témakörök: 1) utazás, közlekedés; 2) törvények, jog; 3) kalózkodás; 4) gladiátorok, cirkusz; 5) nők helyzete; 6) hétköznapok.

 

Ajánlott művek a felkészüléshez: Ph. Matyszak: Antik Róma napi öt denariusból. Scolar 2009; Ph. Matyszak: Antik Athén napi öt drachmából. Scolar 2009; Majoros József: Római élet: művelődéstörténeti segédkönyv a latin nyelv tanulásához. Athenaeum 2000; Ürögdi György: A régi Róma. Ürögdi György: Róma. Panoráma 1983, T. Cornell – J. Matthews: A római világ atlasza. Helikon 1999.

 

2. versenykategória: HyperQuest

 

Korosztály: nyolc- és hatosztályos középiskola 6–12. osztály, négyosztályos középiskola 9–12. osztály

 

2.1 alkategória: HyperQuest

Az online kvízjátékra 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló 'csapat' jelentkezését is elfogadjuk!)

 

2.2 alkategória: HyperQuest.LAT

Az online kvízjátékra 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló 'csapat' jelentkezését is elfogadjuk!)

FIGYELEM! A .LAT (2.2) alkategóriában nevező csapatoknak legyen legalább 1 olyan tagja, aki latin nyelvű szöveget le tud fordítani (szótár segítségével, tudásszintje: maiores, lásd lejjebb).

 

A feladatok (mindkét alkategóriában) az ókori görög és római kultúrához – történelemhez, irodalomhoz, kultúrtörténethez, mitológiához és képzőművészethez – kapcsolódnak.  Egymásra épülő feladatsort kell megoldani online (interneten elérhető) felületen. Szintről szintre egyre nehezebb feladatokkal kell megbirkózni úgy, hogy a következő szintre, ahogyan az a számítógépes játékokban szokásos, az előző szint sikeres teljesítésével lehet továbbjutni. A feladatmegoldáshoz minden csapatnak legalább egy számítógépre lesz szüksége, amelyről eléri az internetet.

 

A .LAT (2.2) alkategóriában a kultúrtörténeti feladatok mellett latintudást igénylő feladatok is lesznek (például lefordítandó rövid, a szint teljesítéséhez hozzásegítő kulcsot jelentő szövegek vagy más kérdések). A .LAT (2.2) alkategóriában nevezett csapatok (legalább egy) latinul tanuló tagjától elvárt nyelvtudás szintje a középiskolai latin versenyek maiores kategória szintjének felel meg, vagyis a minores szinten túl: coniugatio I–IV, imperfecta és perfecta actio indicativus és coniunctivus (activum, passivum), participiumok és infinitivusok; accusativus / nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, coniunctivusok főmondati használata, consecutio temporum.

 

A két alkategória számára külön versenyt szervezünk: a 2.1 alkategóriában nevezett csapatok csak az ugyanebben az alkategóriában nevezettekkel versenyeznek, és ugyanez érvényes a 2.2 alkategóriában nevezettekre is.

 

Az ókori kultúrával kapcsolatos kérdések idén a homéroszi eposzokhoz kapcsolódnak, a következő témakörök szerint:

Mítosz (az eposzok tartalma, hősök, istenek, cselekménymozzanatok)

Elbeszélés (az eposzok irodalmi jellemzői; műfaji, irodalomtörténeti ismeretek

Kép (az eposzok szereplőinek és történeteinek ókori ábrázolásai

Történelem (az eposzokhoz kötődő régészeti leletek és történelmi ismeretek)

 

Ajánlott művek a felkészüléshez:

A középiskolában használt történelem és irodalom tankönyvek.

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest 1960 (vagy későbbi kiadások) 207–248.

Homérosz: Iliász és Odüsszeia.

Th. A. Szlezák: Homérosz – A nyugati irodalom születése. Budapest 2016.

Belfiore – Karsai Gy. (szerk.): A görög és római mitológia lexikona. Budapest 2008.

Karsai György: Homérosz, Íliász. Talentum Műelemzések. Budapest 1998.

Moses Finley: Odüsszeusz világa. Budapest 1985.

Román József: Eposzok könyve. Budapest 1963. 5–90.

Hyperión. A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének online lexikona http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion/

 

3. versenykategória: Aenigmata Latina (minores)

 

Ebben a kategóriában az iskolájukban latin nyelvet tanuló középiskolai diákok jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintja a középiskolai latinversenyek minores szintjének felel meg. 

 

Korosztály (általában): nyolcosztályos középiskola 5–9. osztály, hatosztályos középiskola 7–9. osztály és négyosztályos középiskola 9–10. osztály

 

Feladat: latin nyelvű képleírás lefordítása és a kép azonosítása megadott lehetőségek közül.

 

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania.

 

Elvárt nyelvtani tudásszint: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus

 

Felkészülés: N. Horváth Margit - dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT); Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)

 

Nevezés, jelentkezés

 

A nevezés és a részvétel ingyenes.

 

A versenyre emailben lehet jelentkezni: pecs.hyperion@gmail.com

 

A jelentkezést elfogadjuk az iskola felelős képviselőjétől vagy felkészítő tanártól. Diákok egyéni jelentkezését is elfogadjuk, de csak akkor, ha erről a felkészítő tanára tud és jóváhagyta, illetve ha a jelentkezésben a diák megadja a szaktanára nevét és elérhetőségét. A jelentkezést visszaigazoljuk, illetve diák vagy diákcsoport önálló jelentkezése esetén a szaktanárral egyeztetjük.

 

A jelentkezéshez szükséges adatok:

Versenyző neve

Versenyző évfolyama

Nevezési kategória (egy versenyző egy kategóriában nevezhet)

Versenyző felkészítő tanára (név, szak, elérhetőség!)

Versenyző iskolája (pontos megnevezés és postai cím)

A 2. versenykategóriában a fentieken kívül:

Minden csapattag neve és osztálya (ha a csapat egynél több tagú)

A csapat (közös) emailcíme (azonos is lehet az egyik tag emailcímével) 

 

Versenynaptár: dátumok, határidők

 

Jelentkezési határidő: 2017. november 17.

Első (iskolai) forduló: 2017. november 24.

Első forduló eredményhirdetés: 2017. december 31.

Országos döntő: 2018. február 24.

Döntő eredményhirdetés: 2018. március 15.

Ünnepélyes díjátadás: (pontosítás később)

 

Lebonyolítás

 

A verseny mindhárom kategóriában 2 fordulóból áll: az első az iskolai forduló, a második az országos döntő.

 

Az iskolai forduló megszervezése az iskolák feladata. A versenyforduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztált iskolai/szaktanári mailcímre a feladatokat.

 

Az 1. és a 3. kategóriában az iskolai versenyfordulót megszervező szaktanárok döntése, hogy a megoldást milyen formában kérik beadni (a Versenybizottság bármilyen formát elfogad). A korábbi versenyeinkhez képest változás, hogy a Versenybizottság idén a szaktanárokat kéri fel az első forduló értékelésére. Kérjük, hogy az iskolák vagy szaktanárok a fenti határidőig küldjék el a megoldásokat, illetve, hogy kiket javasolnak továbbjutásra. A javításhoz segédletek letölthetők lesznek a verseny honlapjáról, a versenyforduló utáni naptól kezdve.

 

A 2. kategória online (internetes) verseny, így az értékelése ‘automatikusan’ megtörténik: minél tovább jut el a résztvevő (1–3 fős) csapat az online feladatok megoldásában, annál több esélye lesz a továbbjutásra.

 

Díjátadó ünnepség

 

Az ünnepélyes díjátadó időpontját később hirdetjük ki.

Helyszín: a Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Karának Díszterme

A döntőbe jutott valamennyi versenyző emléklapot kap, minden kategória első hat helyezettje díszoklevélben és jutalomban részesül.

 

Kapcsolat

 

A verseny honlapja: http://klf.btk.pte.hu

Mail: pecs.hyperion@gmail.com, klf@pte.hu

 

Szeretettel várunk minden középiskolát és minden jelentkezőt!

 

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

 

 

2017. szeptember 4.

 

Klasszika-Filológia Tanszék

 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

 

-----------------------------------------ARCHÍVUM------------------------------------------------------------

 

2016/17-es blogversenyünk három első helyezettjének írását a Holdkatlan irodalmi és művészeti folyóirat három egymás utáni lapszámában publikálja.

Köszönet a Holdkatlannak, gratuláció a győzteseknek! 

Itt olvasható Breznay Richárd, Mikó László és Verebi Máté írása.

 

Archívum

2015/16 2016/17

Versenyfelhívás (2015/16)

Versenyfelhívás (2016/17)

Az iskolai forduló feladatai (2016. január 22.)

Blog az antik Rómában

Instagramma (#hashtag)

Vicipaedia Latina (latin fordítás)

minores, maiores

Az iskolai forduló feladatai (2016. december 1.)

Blog az antik Rómában

PokeArch (képkereső)

Aenigmata Latina (latin fordítás)

minores, maiores

 

Az országos döntőbe jutottak névsora

 

Az országos döntőbe jutottak névsora

 

Az országos döntő feladatai (2016. február 4. Pécs)

Blog az antik Rómában

Instagramma (#hashtag)

Vicipaedia Latina (latin fordítás)

minores, maiores

 

Az országos döntő feladatai (2017. január 27. Pécs)

Blog az antik Rómában

PokeArch (képkereső)

Aenigmata Latina (latin fordítás)

minores, maiores

Eredményhirdetés

 Eredményhirdetés

 

 Díjátadó ünnep: műsor (2016. április 6.)

 

 Díjátadó ünnep: műsor (2017. március 24.)