Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Periégésis Hellados

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Periégésis Hellados

szakmai beszámoló

Tanszékünk az előző szemeszterben sikeresen pályázott a Campus Hungary-nél egy csoportos tanulmányi útra. A csoport tagjai név szerint: Soós Kinga (csoportvezető), Balogh Evelin, Bödő Krisztián, Cziegler Sándor, Csáfordi Annamária, Fekete Ágnes, Haász Rebeka, Horváth Klaudia, Kántor Zsófia, Kovács Dóra, Siket Martina, Szalai Ágnes, Takács Barbara, Tury István, Varga Fanni. Pályázatunk célja olyan klasszika filológusoknak szóló tanulmányút megvalósítása volt, amely lehetővé tette, hogy személyes élmény révén találkozhassunk a görög művészettel. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Klasszika Filológia Tanszékén az antik művészettörténet kiemelt fontosságú tantárgy, ezért is tartottuk fontosnak, hogy a tanult korszakok legkiemelkedőbb alkotásait élőben láthassuk, körbejárhassuk, tanulmányozhassuk. Meghívó partnerünk a University of Patras volt, amely örömmel vette felkeresésünket. Tanulmányutunk vezető tanára dr. Nagy Árpád Miklós volt, akinek az út során, mintegy 12 napos rendhagyó óráján volt alkalmunk aktívan részt venni Görögország múzeumaiban és archeológiai terein. Munkánkat saját költségükön velünk tartó tanáraink, dr. Bélyácz Katalin, dr. Kárpáti András és Prof. dr. Hajdu Péter segítették.

1. nap 2015. május 08. (péntek)

A tanulmányút első napja utazással telt. Buszunk 0:00-kor indult Budapestről, estére érkeztünk meg Görögország Makedónia tartományába, paralia scotinai szállásunkhoz.

2. nap 2015. május 09. (szombat)

A második nap első állomása: a görög-perzsa háborúk egyik legemlékezetesebb helyszíne, Thermopylai. A hely nevét is kölcsönző meleg vizes források felkeresése után ellátogattunk a spártaiak hősiességének vélelmezett antik és modernkori emlékművéhez. Ezután az óróposi ásatási területen tudtunk meg többet az antik gyógyulás egyik sajátos módjáról (incubatio) és a „rehabilitációs központok” működéséről. Az esti órákban jutottunk el a thorikosi színházhoz, a naplemente a sunioni Poseidón templom lábainál érte a csoportot.

3. nap 2015. május 10. (vasárnap)

A harmadik nap Hellas szívének, Attikának a bejárásával telt. Braurónban a helyi ókori leánynevelde és a hozzátartozó épületegyüttesek romjait jártuk be. A brauróni múzeumban az itt feltárt impozáns régészeti anyag nyújtott felejthetetlen élményt az ókori női és gyermekélet tárgyi világa kapcsán. Utunkat ezután Marathón felé vettük, átutazva a csata helyszínén az áldozatok emlékét őrző dombsír lábainál elevenítettük fel történelmi ismereteinket a csoport tagjai által prezentált beszámolók segítségével. A nap utolsó állomása a Nemzeti Régészeti Múzeum Athénban. A múzeum korszakonként tárta elénk a görög művészet legjellegzetesebb darabjait, melyekkel korábban csak könyvekben, képeken találkoztunk. Egyes kiemelkedő darabok segítségével jellemeztük az adott korszakot, annak stílusjegyeit, az elméleti tudás vizuális élményekkel mélyült. Jóllehet a múzeum bejárására négy óra hossza állt rendelkezésünkre, ez kevésnek bizonyult, athéni tartózkodásunk alatt még visszatértünk. Az első látogatás alkalmával a hatalmas szobrászati gyűjteményt és a mykénéi kincseket tekintettük meg.

4. nap 2015. május 11. (hétfő)

A negyedik nap programja az ókortól napjainkig Athén kikötőjeként funkcionáló Peiraieusban kezdődött. Az itteni régészeti múzeum anyagának nagy részét a virágzó athéni kereskedelemben megforduló tárgyak teszik ki. Olyan ritkaságuk miatt rendkívül jelentős tárgyakat szemlélhettünk testközelben, mint a remek állapotban megőrződött bronzszobrok és a zenetörténet egyik legnagyobb leletegyüttese (egy zenész sírjából: pengetős és fúvós hangszerek). Az athéni múzeumhoz hasonlóan, a kiállítás jelentős részét tették ki az ókori temetkezési luxust prezentáló síremlékek.

A peiraieusi kikötőben szálltunk hajóra Aigina szigete felé. A ma pisztáciájáról híres sziget a Kr. e. V. században Athénnal versengő nagyhatalom volt, ennek az időszaknak az emlékét őrzi a szigeten található ún. Aphaia-templom, amely egy épületben rögzítette az archaikus és a klasszikus görög művészet stílusjegyeit. A templom és a hozzá kapcsolódó múzeum megtekintése után Aiginát magunk mögött hagyva visszatértünk Athénba, az attikai kézművesség központjában, a Kerameikosban frissítettük fel a görög vázafestészettel kapcsolatos információinkat, bejártuk az itteni nekropolis maradványait is.

5. nap 2015. május 12. (kedd)

Az ötödik nap Athén történelmi-régészeti emlékeinek jegyében telt. A programot az Akropolis bejárásával kezdtük, a két legnagyobb még ma is látható templom, a Parthenón és az Erekteion építészeti sajátságairól, történetéről, díszítésükről Nagy Árpád tanár úr kiegészítéseivel és vezényletével a csoport tagjaitól kaptunk részletes információkat. Az Akropolishoz tartozó archeológiai gyűjteményben részletesen elemezhettük az épületek díszítését. A monumentális, Pheidias nevéhez kötött épület-díszítőelemek mellett különleges élményt nyújtottak a festett szobrok és plasztikák. A görög szobrászatban megjelenő színezésről kevés információnk van, részben azért, mert azt szemléltetni képekkel nem, vagy alig lehet, ez alkalommal több festett szobrot is tanulmányozhattunk, így közelebbről ismerkedhettünk meg az ókor színeivel.

Az Akropolis Múzeum után az athéni közélet ókori központjára, az Agorára sétáltunk el. Az Agorához tartozó régészeti múzeumban a terület különböző funkcióit bemutató emlékekkel találkozhattunk. Az Agorán átsétálva eljutottunk az egyik legépebben fennmaradt görög templomhoz, a Héphaistos-templomhoz.

Az ötödik nap programja a Nemzeti Régészeti Múzeumban ért véget. Sikerült bejutnunk a vázagyűjteményhez. Az antik vázafestészet minden korszakát, minden irányzatát számos példával illusztrálva jártuk végig virtuálisan a kiállítás segítségével. A vázák után az ötvösmesterség remekeiben, az antik ékszerekben gyönyörködhettünk.

6. nap 2015. május 13. (szerda)

A hatodik nap első állomása Eleusis volt. Az ókorban Démétér istennőhöz köthető misztériumoknak helyet adó szentélyközpont alkalmat adott a görög vallási gyakorlat megismerésére, tovább segítette a tanulást az eleusisi régészeti múzeum gyűjteménye is, mely viszonylag jó állapotban őriz egy temetés során felhasznált több mint kétezer éves textíliát.

A korinthosi csatornán való átkelés utáni első állomásunk az argosi agora és meglehetősen jó állapotban fennmaradt argosi színház volt. Innen Mykénébe utaztunk. Miután az athéni régészeti múzeumban találkozhattunk Agamemnónnal a róla elnevezett aranymaszk formájában, királyságának központját, vagy legalábbis a régészeti forrást is bejárhattuk. Amellett, hogy körbesétáltunk a híres mykénéi palota területén, a mykénéi múzeumban a görög bronzkor, a mykénéi kultúra virágzásának emlékeit tanulmányozhattuk behatóbban. Mykéné után egy második nagy gyógyító központba, Epidaurosba látogattunk el. A kiterjedt ásatás bejárása során megismerhettük a hely jelentőségét a különböző korok számára. A múzeumban a gyógyításhoz kapcsolódó istenek szobrai, a templomok, épületek díszítményei és a gyógyulásokat megörökítő feliratos kőtáblák vannak elhelyezve. Epidauros manapság antik színházáról, mely a legjobb állapotban fennmaradt görög színház, híres.

7. nap 2015. május 14. (csütörtök)

A hetedik nap nagy része utazással tel, a megalopolisi ásatási területet tett rövid kitérő után Árkádia szerpentinjein át vezetett az út Basaiba, ahol a görög templomépítészet fordulópontját jelentő Apollón Epikurios templom áll. A hetedik nap nagy kihívása volt még az ókori Olympiát bemutató múzeum és ásatási terület. A múzeumban az áldozati ajándékok során keresztül nyertünk betekintést a görög és római művészetbe, az ásatási területen az olympiai játékok köré szerveződő szakrális életre, a templomépítészetre fordítottunk nagyobb figyelmet.

8. nap 2015. május 15. (péntek)

Utunk nyolcadik napján került sor a fogadóintézményünkkel való behatóbb találkozásra. A Patrai Egyetem (University of Patras) bölcsészprofesszora fogadta a csoportot. Az egyetemi campus körbejárása után a görög egyetemi képzésről tudhattunk meg többet. A felsőoktatás helyzetéről, jó gyakorlatairól, nehézségeiről hallgatókat kérdeztünk. Patrai tartózkodásunk alatt sikerült betekintést nyernünk egy irodalom előadásba és egy filozófia szemináriumi órába.

Patra után Delphoiba utaztunk. Hellas leghíresebb jóshelyén megtekinthettük többek között a különböző polisok kincsesházait, ahol áldozati ajándékait tárolták, a Pythiának otthont adó Apollón-templomot, a jóshelyhez tartozó színházat és stadiont is. Az ásatási területhez tartozó múzeum hatalmas gyűjteményében testközelben elemezhettük a delphoi kocsihajtó bronzszobrot.

10. nap 2015. május 16. (szombat)

A tizedik napon, visszatérve Makedónia térségébe a csoport a dióni ásatásra és archeológiai gyűjteménybe látogatott el. Diónban  római kori koncertterem (Odeum) és fürdőkomplexum a fő látványosság. A vázák, szobrok, templomok, síremlékek után a hétköznapok emlékei váltak különösen érdekessé Diónban, ezek közül a legjelentősebb a dióni víziorgona volt. Ennek, az egyébként Aquincum területén is fellelt, hangszertípusnak legrégebbi ismert darabja a dióni.

Az ásatási területen átfogó képet kaphattunk egy antik város felépítéséről: koncertteremmel, főutcával, boltokkal, villákkal, szentélyekkel, fürdőkkel.

11. nap 2015. május 17. (vasárnap)

Az utolsó Görögország területén töltött napot Verginában, II. Philippos feltételezett temetkezési helyén kezdtük. Az Aigai Múzeum öt, magas rangú személynek, feltételezhetően királyi család tagjainak sírjaira épült. A sírokban elhelyezett halotti ajándékokon keresztül ismertük meg makedónok hétköznapjait, művészetét. A halott csontjaival eltemetett fegyverek, ékszerek, luxus használati cikkek, a görög művészet hellenisztikus, makedón átértelmezését mutatják. Több freskóval, festett sírkövekkel találkozhattunk a múzeumban.

Az utolsó állomásunk Thessaloniki volt. Thessaloniki régészeti múzeuma kifejezetten didaktikus formában vezette végig a csoportot a terület történelmén és művészetén az őskortól a késő antikvitásig. A kiállítás külső köre az antik hétköznapok egy-egy területére összpontosítva mutatott be tárgyakat, a belső köre a makedón ötvös művészet remekeit prezentálta. A sírokból előkerült arany és ezüst ékszerek, edények egy virágzó és gazdag kultúra lenyomatai.

A tanulmányút 11. napján elhagytuk Görögországot, az utolsó nap teljes egészében a hazautazással telt.

Kelt: Pécs, 2015. június 01.

Soós Kinga