Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Meghívó az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának 2016 decemberi rendezvényére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Meghívó az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának 2016 decemberi rendezvényére

Ókortudományi Társaság

Meghívó

a PTE BTK Klasszika-Filológia és az Ókortörténeti Tanszékek szervezésében,

az Ókortudományi Társaság Pécsi Tagozatának és az MTA PTB Klasszika-filológiai Bizottságának

2016. december 14-én, szerdán, 16.00 órakor kezdődő

ülésére, amelynek programja:

 

Ferenczi Attila (ELTE)

Filozófia és politika. Egy értelmiségi dilemma történetéhez.

Vajon részt vehet-e a politikai küzdelmek legdurvább és legbűnösebb formáiban is az olyan ember, mint a filozófus, aki arra a kérdésre keresi a választ, hogyan kell erkölcsileg helyesen élni? Különösen élesen vetődhet fel ez a kérdés, ha olyan szélsőséges esetet vizsgálunk, mint a polgárháborúban való részvétel. A vizsgálódás alapját két azonos korú szöveg, Lucanus és Seneca egy-egy részletének összevetése adja, amelyek ellenkező értelemben kívánják megválaszolni a fenti kérdést.

 

Csabai Ágnes (KGRE, PTE)

Az ikonográfia jelentősége az Ószövetség-kutatásban

Előadásom keretében az ószövetségi szövegek keletkezésének idejéből származó, korabeli, ókori közel-keleti  képi ábrázolások vizsgálatának lehetőségeiről kívánok beszélni. Arra szeretnék rávilágítani, hogy a bibliai szövegek értelmezése során a bemutatásra kerülő  ikonográfiai jelenetek milyen újabb információval látnak el minket, miként bővülhet a szövegek magyarázata. A szövegek és a képi ábrázolások kapcsolatának tekintetében három típust különíthetünk el. Először, mikor egy szöveg, egy konkrét képet ír le (pl. Ezékiel 23:14), második esetben az ismert ikonográfiai ábrázolásmód hatással van a szövegre (pl. II Kir 9:30), és harmadikként,  mikor ugyanarról az eseményről képekkel és szövegekkel is rendelkezünk, melyek függetlenek egymástól (pl. I Móz. 31: 36-45). Előadásomban ezek közül több példa segítségével a második esetet szeretném részletesebben ismertetni.

 

A PTE BTK TTI Ókortörténeti Tanszék által meghirdetett

dolgozatírói pályázat eredményhirdetése

 

Helyszín:

PTE Bölcsészettudományi Kar

Történettudományi Intézet Ókortörténeti Tanszék

Pécs, Rókus u. 2. M. épület Tóth István terem (1. emelet 106)