Hyperión versenyfelhívás 2020-21

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Versenyfelhívás és versenyszabályzat

Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról

2020/21

 

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara a 2020-21-es tanévben is meghirdeti a Hyperión Országos Tanulmányi Versenyt a görög-római kultúráról.

A verseny pedagógia célja: Az újszerű versenyforma az internetes kultúrát hozza kapcsolatba a görög-római kultúrával, ezzel is motiválni kívánva a tanulókat a részvételre, tehetségük kibontakoztatására. A tanulmányi versenyt a PTE BTK az ókori görög és római irodalom, történelem és életmód, művészet, mitológia, filozófia iránt érdeklődő középiskolai tanulók számára hirdeti meg, négy nevezési kategóriában, a tanulók eltérő érdeklődési és tehetségterületeinek figyelembe vételével.

A versenyre magyarországi és Kárpát-medencei, négy-, hat- vagy nyolcévfolyamos középiskolákból 7–12. évfolyamos diákok jelentkezését várjuk.

A kompetencia- és tehetségfejlesztő művelődéstörténeti komplex versenyre az ókori görög és római kultúra iránt érdeklődő középiskolai diákok jelentkezését várjuk, valamint azokat a diákokat, akik latinul tanulnak. A csapatverseny a diákok tudását, általános ismereteit, kreativitását, internetes tájékozódási és együttműködési képességeiket teszi próbára, az egyéni versenyben mindezeken túl a latin nyelvet tanuló középiskolások fordítási készségüket és a lefordított szöveghez kapcsolódó képek révén mitológiai ismereteiket mérhetik össze.

A csapatverseny is és az egyéni verseny is két fordulóból áll. Az iskolai fordulóból továbbjutó versenyzők kerülnek az országos döntőbe, melyet Pécsen rendezünk meg.

 

Versenykategóriák

A 2020-21-es tanévben a Hyperión versenyre az alábbi kategóriákban lehet jelentkezni.

1.      HyperQuest (online kvíz, csapatverseny)

2.      HyperQuest.LAT (online kvíz, csapatverseny)

3.      Aenigmata Latina „minores” (latin fordítási verseny)

4.      Aenigmata Latina „maiores” (latin fordítási verseny)

1. versenykategória: HyperQuest

Korosztály: négy-, hat- vagy nyolcévfolyamos középiskolákból 7–12. évfolyam

Az online kvíz formájú, kreativitást próbára tevő versenyre 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló ‘csapat’ jelentkezését is elfogadjuk!)

A feladatokaz ókori görög és római kultúrához – történelemhez, irodalomhoz, kultúrtörténethez, mitológiához és képzőművészethez – kapcsolódnak.

 

A 2020-21. évi verseny szűkebb tématerülete: Athén (athéni mitológia és 20–21. századi feldolgozásai, Athén történelme, földrajza, építészete, athéni művészek, írók, ünnepek)

A versenyfeladatok online megoldásához minden csapatnak legalább egy számítógépre lesz szüksége, amelyről eléri az internetet.

Segédeszközök: Minden segédeszköz használata megengedett: jegyzetek, könyvek, internet.

 

Ajánlott művek a felkészüléshez:

A középiskolában használt történelem, irodalom és művészettörténet tankönyvek.

A Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményének online lexikona : http://hyperion.szepmuveszeti.hu/

Trencsényi-Waldapfel Imre: Mitológia. Budapest 1960 (vagy későbbi kiadások)

Belfiore – Karsai Gy. (szerk.): A görög és római mitológia lexikona. Budapest 2008.

Németh György – Ritoók Zsigmond – Sarkady János – Szilágyi János György: Görög művelődéstörténet. Budapest 2006.

Philip Matyszak: Antik Athén – Napi öt drachmából. Scolar Kiadó. Budapest 2019 (vagy korábbi kiadásai)

Nigel Spivey – Michael Squire: Az antik világ panorámája. Budapest 2005.

 

2. versenykategória:  HyperQuest.LAT

Korosztály: négy-, hat- vagy nyolcévfolyamos középiskolákból 7–12. évfolyam

Az online kvíz formájú, kreativitást próbára tevő versenyre 1–3 fős csapatok nevezhetnek. (1 főből álló ‘csapat’ jelentkezését is elfogadjuk!)

FIGYELEM! Ebben a kategóriában nevező csapatoknak legyen legalább 1 olyan tagja, aki latinul tanul és tudásszintje: maiores, lásd lejjebb.

 

A feladatok részben megegyeznek az 1. versenykategória feladataival, azonban a HyperQuest.LAT kategóriában a kultúrtörténeti feladatok mellett latintudást igénylő feladatokat is meg kell oldani (például lefordítandó rövid, a szint teljesítéséhez hozzásegítő kulcsot jelentő mondatok, szókinccsel, nyelvtannal kapcsolatos feladatok). Az ebben a kategóriában nevezett csapatok (legalább egy) latinul tanuló tagjától elvárt nyelvtudás szintje a középiskolai latin versenyek maiores kategória szintjének felel meg, vagyis a minores szinten túl (lásd 3. kategória): coniugatio I–IV, imperfecta és perfecta actio indicativus és coniunctivus (activum, passivum), participiumok és infinitivusok; accusativus / nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, coniunctivusok főmondati használata, consecutio temporum.

A segédeszközök és a felkészüléshez ajánlott irodalom a kultúrtörténeti kérdésekhez megegyezik az 1. kategóriához írtakkal.

A latin nyelvi feladatokra való felkészüléshez lásd a 3. versenykategória ajánlott irodalmát.

 

3. versenykategória: Aenigmata Latina „minores”

Ebben a versenykategóriában az iskolájukban latin nyelvet tanuló középiskolai diákok jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintje magyarországi országos latinversenyek minores szintjének felel meg. Elvárt nyelvtani tudásszint: declinatiók I–V., fontosabb névmások (is ea id, ille illa illud, hic haec hoc, qui quae quod), melléknévfokozás és adverbiumképzés, coniugatio I–IV: imperfecta actio indicativus és praesens perfectum.

Korosztály: A minores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet életkortól és/vagy évfolyamától függetlenül, aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán legfeljebb egy éve tanul latint, vagyis legkorábban 2019. szeptemberében kezdett el latint tanulni.

Feladat: rövidebb (12-15 mondatos) latin nyelvű szöveg lefordítása magyarra és a szöveghez kapcsolódó feladatok megoldása.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép, tablet, telefon, internet, stb.), a feladatot a versenyzőnek önállóan kell megoldania. A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen. A versenyzők a sikeres megoldáshoz az interneten is szabadon keresgélhetnek. A feladatot a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk.

Felkészüléshez ajánlott könyvek:

N. Horváth Margit - dr. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv I-IV. OFI (NT-13119-419/NAT)

Nagy Ferenc - Kováts Gyula - Péter Gyula: Latin nyelvtan a középiskolák számára. OFI (NT-02075)

 

4. versenykategória: Aenigmata Latina „maiores”

Azoknak a latin nyelvet tanuló diákoknak a jelentkezését várjuk, akiknek tudásszintje magyarországi országos latinversenyek maiores szintjének felel meg, tehát a minores szinten felül: a négy coniugatio teljes aktív és passzív ragozása, participiumok és infinitivusok, accusativus és nominativus cum infinitivo, participium coniunctum és absolutum, gerundium, gerundivum, coniunctivus főmondati használata, consecutio temporum.

Korosztály: A maiores kategóriában – a magyarországi országos latin nyelvi középiskolai tanulmányi versenyek hagyományainak megfelelően – nevezhet, aki életkortól és/vagy osztálytól függetlenül aki nyolc- vagy hat- vagy négyosztályos középiskolában vagy az általános iskola felső tagozatán már legalább két évet tanult latint, vagyis 2018. szeptemberében vagy korábban kezdett el latint tanulni.

Feladat: Összetettebb latin nyelvű szöveg magyarra fordítása és a szöveghez kapcsolódó rövidebb feladatok megoldása.

Segédeszközök: bármilyen segédeszközt lehet használni (szótár, saját jegyzet, könyv, számítógép). A fordítás elkészíthető papíron vagy számítógépen. A versenyzők a sikeres megoldáshoz az interneten is szabadon keresgélhetnek. A feladatot a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk.

A felkészüléshez ajánlott könyvek:

Lásd az Aenigmata Latina minores kategória ajánlásait.

 

Nevezés, jelentkezés

A nevezés és a részvétel ingyenes.

Nevezni a versenyhonlapról (http://klf.btk.pte.hu/hu/hirek/hyperion_verseny) letölthető NEVEZÉSI LAP letöltésével és visszaküldésével lehet (pecs.hyperion@gmail.com).

A nevezési lapon megadandó adatok:

Versenyző neve és évfolyama / Csapatot alkotó versenyzők neve és évfolyama

Versenykategória, amelyre a versenyző / csapat nevezni kíván

Online kvízre nevezés esetén: csapat e-mailcíme (kizárólag a csapat azonosításához szükséges, kommunikációra nem használjuk)

Felkészítő tanár neve és e-mail címe

Iskola neve, címe

Jelentkezési határidő: 2020. november 20.

A verseny mind a négy kategóriában két fordulóból áll: az első az iskolai forduló, a második az országos döntő.

Első (iskolai) forduló

1. és 2. kategória (HyperQuest és HyperQuest.LAT)

Az első forduló megszervezésére az iskolákat kérjük meg.

Időpontja: 2020. november 27.

A forduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztrált iskolai/szaktanári e-mailcímre az online kvíz belépő oldalának linkjét. A forduló napján csapatonként legalább egy internetkapcsolattal rendelkező, böngészésre alkalmas számítógép szükséges.

A rendelkezésre álló idő: 150 perc

A versenyt szervező Pécsi Egyetem kvízrendszere rögzíti a megoldásokat és hogy melyik csapat meddig jutott el a rendelkezésre álló idő alatt.

A továbbjutás feltétele: a megszerezhető összes pont legalább 50%-a

Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális száma: 200

A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

A döntőbe jutottak névsorát 2021. január 11-én tesszük közzé a verseny honlapján.

3. és 4. kategória (Aenigmata Latina „minores” és „maiores”)

Az első (iskolai) forduló megszervezésére az iskolákat kérjük meg.

Időpontja: 2020. november 27.

A forduló megkezdése előtt néhány órával elküldjük az előzetesen regisztrált iskolai/felkészítő szaktanári e-mailcímre a versenyfeladatokat.

A fordulón a rendelkezésre álló idő 150 perc.

A fordulót megszervező szaktanárok döntése, hogy a feladatok megoldását milyen formában kérik a versenyzőktől; bármilyen formát (papír vagy digitális) elfogadunk.

Az értékeléshez a szaktanár kollégák segítségét kérjük. A javításhoz és pontozáshoz a segédletek letölthetők lesznek a versenyhonlapról az iskolai forduló utáni naptól kezdve. Kérjük, hogy a kijavított, lepontozott feladatlapokat e-mailben küldjék el verseny címére (pecs.hyperion@gmail.com vagy klf@pte.hu) 2021. január 4-ig.

A továbbjutás feltétele: a megszerezhető összes pont legalább 50%-a

Az országos döntőben részt vevő versenyzők maximális száma: 200

A továbbjutott versenyzők értesítésének módja, határideje:

A döntőbe jutottak névsorát 2021. január 11-én tesszük közzé a verseny honlapján.

 

Országos döntő:

A döntőt, ha a járványhelyzet megengedi,  mind a négy kategóriában a Pécsi Tudományegyetemen rendezzük meg 2021. február 27-én.

A döntőn rendelkezésre álló idő mind a négy kategóriában 150 perc.

1. és 2. kategória (HyperQuest és HyperQuest.LAT)

A csapatoknak a döntőn rendelkezniük kell egy internetkapcsolatot biztosítani tudó, böngészésre alkalmas számítógéppel (laptoppal).

A versenyt szervező Pécsi Egyetem kvízrendszere rögzíti a megoldásokat és hogy melyik csapat meddig jutott el a rendelkezésre álló idő alatt.

3. és 4. kategória (Aenigmata Latina minores és maiores)

A döntő résztvevői hozhatnak magukkal laptopot vagy táblagépet a böngészéshez, továbbá magukkal vihetnek a terembe latin szótárt vagy más könyveket, jegyzeteket is. A döntőben a feladatot a Versenyszervező által biztosított feladatlapon, írásban kell megoldani és a helyszínen beadni.

Az országos döntőbe jutottak munkáit szakmai zsüri értékeli.

Az országos döntő végeredményét 2021. március 22-én tesszük közzé a verseny honlapján.

 

Díjak, díjátadó ünnepség

Az ünnepélyes díjátadó helyszínét és pontos időpontját később hirdetjük ki.

A döntőbe jutott valamennyi versenyző emléklapot kap, minden kategória első hat helyezettje díszoklevélben és tárgyi jutalomban részesül.

 

Versenynaptár

Jelentkezési határidő

2020. november 20.

Első (iskolai) forduló

2020. november 27.

Első forduló feladatainak értékelési határideje

2021. január 4.

Első forduló eredményhirdetés

2021. január 11.

Országos döntő (Pécs)

2021. február 27.

Eredményhirdetés

2021. március 22.

Díjátadó ünnep

2021. május (pontosítás később)

 

Kapcsolat

Versenyrendező: PTE Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia Tanszék

Cím: 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Elérhetőségek:

Mail: pecs.hyperion@gmail.com, klf@pte.hu

Telefon: +3672-503-600/24217, 24562 és 24101 mellék

Versenyhonlap: https://klf.btk.pte.hu/hu/hirek/hyperion_verseny

Tanszéki honlap: A verseny honlapja: https://klf.btk.pte.hu

A korábbi évek versenyfeladatai: https://klf.btk.pte.hu/hu/hyperion_verseny_archivum

Kérdés esetén örömmel állunk rendelkezésre a fenti elérhetőségeken.

 

2020. szeptember 15.

 

Klasszika-Filológia Tanszék

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar