Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
KLASSZIKA-FILOLÓGIA TANSZÉK

 

Rólunk

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kinek ajánljuk képzéseinket?

Annak, aki tanult latinul a középiskolában, és annak is, aki még nem tanult, de kiváncsi az ókori nyelvekre és az ókori gondolkodásra.

Annak, akit érdekel az ókori (és nem csak ókori) irodalom, képzőművészet, színház, zene, az antik görög és római élet és történelem, az antik filozófia, vallás és történelem.

Annak, aki olyasmit kíván tanulni az egyetemen, amit különleges, és amit kevesen tanulnak.

Annak, aki szeret vagy szeretne megtanulni szöveget és képet olvasni és nézni, ezeket megérteni, értelmezni, kapcsolataikat felfedezni.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

Tipikus munkahelyek: oktatási és kutatási intézmények, régészet, költségvetési intézmények, egyetemek, egyházak.

Tipikus munkakörök: tanár kutató, régész, nyelvész, történész, oktató, tudományos munkatárs

Tapasztalat: nem szakirányú álláspályázatnál a munkaadók rendszerint felfigyelnek a különleges diplomákra.

Az alapfokozatot megszerzők a gyakorlati felkészítés révén sikerrel helyezkedhetnek el olyan, alapszintű szakmai tudást igénylő területeken is, mint a turisztika-idegenforgalom (szakszerű vezetés archeológiai-múzeumi területen hazánkban és külföldre látogató csoportoknak): Nyugat-Magyarország, Pannónia, bővelkedik ókori emlékekben, és Itália, Görögország s a Közel-Kelet (pl. Izrael, Szíria, az utóbbi időben Jordánia) a kulturális idegenforgalom fontos célpontjai. Akik az alapszak után nem folytatják ezirányú tanulmányaikat, nem maradnak a munkaerőpiac vesztesei. Bár pl. a klasszika-filológia társadalmi beágyazottsága nem olyan erős, mint Angliában, ahol a szakos végzettség legtöbbször a közigazgatásba vagy a gazdasági életbe való belépést alapozza meg, mégis az itt végzett hallgatók a sokféle stúdium kialakította tág látókör és a specializálódás készségének összekapcsolódása révén, mindenekelőtt pedig a nyelvi és kulturális jelenségekkel való, ma már kivételesnek számító alapos foglalkozás, a szöveg minden részletével elszámoló "szoros olvasás" alapján megtanulnak szöveget mélyen érteni, megtanulnak "tanulni", és könnyebben, sikeresebben képesek váltani a legkülönbözőbb új területekre - a gazdaságtól a politikáig, a kommunikációtól az irodalmi alkotó tevékenységekig. A pécsi ókori és keleti nyelvek alapszak klasszika-filológia szakirányán diplomát szerző diákok elhelyezkedési lehetőségei várhatóan mind a közvetlen régióban (Pécsett és környékén), mind országosan a jelenleginél kedvezőbben alakulnak az elkövetkező öt-tíz évben: a latin nyelv oktatására, illetve elsajátítására - hosszan tartó regresszió után - úgy tűnik, újból növekvő igény látszik kialakulni. Létező lehetőség végzett diákjaink számára a régió múzeumaiban és levéltáraiban való elhelyezkedés. A latin nyelvtudás, az ókortudomány különböző, specializált területein való jártasság (múzeológia, régészet, művészettörténet stb.) fontos hozzájárulást jelenthet az adott múzeum, kutatóhely szakmai munkája színvonalának emeléséhez. De távolabbra is tekintve a képzési irányok megválasztásával a tömegkommunikáció különböző területein (televízióknál, rádióknál, könyv- és lapkiadóknál) is előnnyel indulhatnak azok a bölcsész- diplomások, akik tanszékünkön végezve, specializálódva például az antik színháztörténet, vagy az irodalom területén mást és másképpen tudnak nyújtani, mint az "átlag" felsőfokú képzettséggel rendelkező diplomások.

A tehetséggondozás formái

Szakszemináriumok, TDK, szakdolgozati témák publikálásának támogatása, speciális képzés a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével való együttműködés keretében, Kerényi szakkollégium.

A pécsi klasszika-filológia jellegzetességei

A PTE BTK szakon évek óta működik múzeumpedagógiai specializáció is Nagy Árpád Miklós vezetésével, a Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteményével szoros együttműködésben. A pécsi latin szak egyik specialitása az antik írott és képi kultúra kapcsolatának tudatosítása és a hallgatók bevonása a múzeológia hétköznapjaiba.

A szak másik jellegzetes vonása, hogy a szokásosnál erősebb figyelmet kap az ókori színház- és zenetörténet. A tanszék egyre nagyobb figyelmet fordít a késő antik s középkori szövegek megismertetésére, részben saját erőből, részben szoros kapcsolatot tartva fenn az Esztétika Tanszékkel, a Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékkel és az Ókortörténeti és Régészeti Tanszékkel. A tanszéki könyvtár kiemelkedően gazdag szakkönyv-állománnyal segíti az oktatást. Az oktatók többsége rendszeresen publikál rangos hazai és nemzetközi szaklapokban.

A tanszék története

Pécsett 1938 és 1940 között Kerényi Károly vezetésével már működött klasszika-filológiai tanszék, majd a klasszika-filológia, sőt a latin nyelv oktatása is háttérbe szorult. Ez utóbbi intézményi keretei 1993-ban kezdtek újra kialakulni, és 1996 óta működik a mai Klasszika-filológia Tanszék. 1996-ban létesült a PTE-n illetve elődjén, a Janus Pannonius Tudományegyetemen és ugyanettől az évtől kezdve a latin-szak és ezzel egyidőben a görög specializáció. A tanszék oktatói a hazai és a nemzetközi szakmai fórumokon publikációikkal rendszeresen jelentkező kutatók. A tanszék végzett hallgatói között számosan hazai és külföldi intézményekben dolgoznak: közép- és felsőfokú oktatásban dolgozó oktatók, kutatók, régészek, könyvtárosok, levéltárosok, múzeológusok.